Menu

Consensus

Novice

Consensus s predstavitvijo celovitega poročanja na 20. SKOJ

Direktorica Darinka Pek Drapal in svetovalka mag. Mojca Drevenšek sta na 20. SKOJ – Slovenski konferenci o odnosih z javnostmi, predstavili koncept celovitega poročanja.

Letošnji jubilejni 20. SKOJ je potekal 20. in 21. aprila v Portorožu. Na prvem konferenčnem dnevu, v programskem sklopu »Transformacije v družbi - izzivi  za komunikatorje«, je svoj prispevek dodal tudi Consensus na temo celovitega poročanja. Direktorica Darinka Pek Drapal je poudarila proces ustvarjanja vrednosti za deležnike, ki poteka skozi celovito poročanje. Kot je dejala: »Celovito poročanje skozi razkritje relevantnih informacij podpira komuniciranje organizacije z njenimi deležniki in spodbuja njihovo zaupanje.«

V drugem predavanju je mag. Mojca Drevenšek, svetovalka na Consensusu, skupaj z Uršulo Menih Dokl, direktorico korporacijske identitete in komuniciranja v Skupini Gorenje, predstavila novo strategijo družbe, v katero spada tudi nova usmeritev pri načinu poročanja, to je celovito poročanje. Uršula Menih Dokl izpostavlja, da je celovito poročanje pomembna usmeritev ker: »Želimo v Skupini Gorenje okrepiti razmišljanje in komuniciranje o ustvarjanju vrednosti skozi vse svoje poslovne procese in aktivnosti, usmerjene k poslovni odličnosti, okoljski odgovornosti in družbeni skrbnosti.« Bojana Rojc, vodja odnosov z vlagatelji v Skupini Gorenje, je predstavila pomen letnega poročila kot orodja komuniciranja z vlagatelji, ki so za Skupino Gorenje ena ključnih skupin deležnikov. Mag. Mojca Drevenšek je z udeleženci delila ključne sestavine letnega poročila, zasnovanega v smeri celovitega poročanja. Kot je dejala, so si pri snovanju poročila za leto 2016 prizadevali predvsem za dvoje: »Prvič, za konsistentno poročanje o tem, kako naročnik spremlja svojo uspešnost uresničevanja ciljev danes (2016) in jutri (2017) ter kako jo bodo spremljali v prihodnje (2020), ter drugič, za izkazovanje čim višje stopnje povezljivosti informacij.«

Darinka Pek Drapal je bila letos tudi predsednica komisije za nagrade Prizma, nacionalne strokovne nagrade, ki jo Slovensko društvo za odnose z javnostmi podeljuje slovenskim organizacijam za odličnost izvedenih komunikacijskih programov na področju odnosov z javnostmi.