Menu

Consensus

Novice

Consensusu priznanje ZPSD

Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti, ki deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, je ob 20-letnici Consensusu podelila posebno priznanje.

Prejeli smo priznanje za pomemben vsebinski in kakovostni prispevek pri: osveščanju poslovnega okolja in uveljavljanju vrednost trajnostnega razvoja v slovenskem prostoru, razvijanju stroke na področju komuniciranje in svetovanja o komuniciranju ter razvijanju in vzpostavljanju višjih standardov na področju komuniciranja organizacij in korporacij.

Veseli smo, da je ZPSD prepoznala vrednost, ki jo je Consensus ustvaril v 20. letih svojega delovanja.