Menu

Consensus

Novice

Družba ELES je objavila Celovito letno poročilo za leto 2020

Glede na poročanja preteklih let prinaša Celovito letno poročilo za leto 2020 nove nadgradnje.

Sodelavci Consensusa smo sodelovali pri pripravi koncepta in vsebin Celovitega letnega poročila družbe Eles za leto 2020, kjer smo nadaljevali z nadgradnjo celovitega poročanja. V poročilu smo:

  • jasno ločili verigo vrednosti proizvodnega kapitala od prenosa energije in drugih storitev, ki predstavljajo neposredno korist za deležnike družbe;
  • v celoti nadgradili povezavo med bistvenostmi družbe z vložki, izložki in izidi ter
  • jasneje povezali tveganja s priložnostmi in obratno ter oboje z upravljanjem le teh.

Celovito letno poročilo družbe Eles za leto 2020, pripravljeno po načelih celovitega poročanja, bolj poglobljeno prikazuje širok spekter koristi družbe ELES za najrazličnejše segmente delovanja subjektov Slovenije in tudi države kot celote.