Menu

Consensus

Novice

Eles ponovno prejel nagrado za najboljše letno poročilo

Na tekmovanju za najboljše letno poročilo 2020, ki ga organizira Poslovna akademija Finance je družba ELES že četrto leto zapored zmagala v kategoriji velike gospodarske družbe.

ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja je ponovno prejel nagrado za najboljše letno poročilo, pri katerem smo sodelavci Consensusa sodelovali pri pripravi koncepta in vsebin. Nadaljevali smo z nadgradnjo celovitega poročanja, ki vključuje združevanje finančnih in nefinančnih podatkov ter jasno ločili verigo vrednosti proizvodnega kapitala od prenosa energije in drugih storitev, ki predstavljajo neposredno korist za deležnike družbe. V celoti smo še nadgradili povezavo med bistvenostmi družbe z vložki, izložki in izidi ter jasneje povezali tveganja s priložnostmi in obratno ter oboje z upravljanjem le teh. Celovito letno poročilo družbe Eles 2020 na ta način bolj poglobljeno prikazuje širok spekter koristi družbe ELES za najrazličnejše segmente delovanja subjektov Slovenije in države kot celote.

Podelitev nagrade si oglejte TUKAJ