Menu

Consensus

Novice

EN-LITE pripravil dogodek »Razsvetlimo energetsko prihodnost Slovenije«

V okviru projekta krepitve energetske pismenosti EN-LITE, katerega komunikacijski partner je Consensus, je 20. decembra v sodelovanju s Fakulteto za družbene vede potekal javni dogodek na temo »Razsvetlimo energetsko prihodnost Slovenije«.

Tematske predstavitve o virih energije in njeni rabi, povezavi med energijo in prostorom ter oblikovanju energetske politike so študente družboslovja, tehnike in naravoslovja pritegnile k zanimivi razpravi o pomembnih temah, povezanih z našo energetsko prihodnostjo.

Študentom je prof. dr. Iztok Tiselj z Inštituta »Jožef Stefan« najprej predstavil, koliko energije dnevno porabi vsak prebivalec Slovenije in kako lahko te vire energije lahko zložimo v 20-kilogramski nahrbtnik. V nadaljevanju je Sergeja Praper Gulič z Urbanističnega inštituta RS predstavila neenakomerno poselitev Slovenije, kjer gostota poselitve po občinah variira med 5 in 1.019 prebivalcev na km2. Razložila je, da na rabo energije pomembno vplivajo potrebe po mobilnosti in možnosti izbire prometnih sredstev. Urška Dolinšek z Ministrstva za infrastrukturo pa je predstavila proces priprave Energetskega koncepta Slovenije (EKS). EKS je eden od ključnih nacionalnih razvojnih dokumentov na področju energetike in bo vseboval strateške usmeritve, med katerimi je ena od temeljnih nizkoogljičnost. Sledila je živahna razprava, v kateri so študentje zastavljali vprašanja in posredovali svoja stališča o raznolikih temah, povezanih z energijo in energetiko.

Več o dogodku na spletni strani.