Menu

Consensus

Novice

Horizon Scan za Evropsko komisijo: 100 prednostnih raziskovalnih vprašanj o pametni rabi energije

Sodelovali smo pri pripravi raziskovalnega poročila Horizon Scan za Evropsko komisijo na področju pametne rabe energije (smart consumption), ki je nastal v okviru projekta ENERGY-Shifts.

Poročilo povzema nabor stotih prednostnih družboslovnih raziskovalnih vprašanj na področju pametne rabe energije, ki so razdeljena v sedem tematskih sklopov:

  • odnosi moči in pametni energetski prehodi,
  • vključevanje in zaupanje na področju pametnih tehnologij,
  • izključevanje in neenakost pri oblikovanju pametne energetske prihodnosti,
  • graditev skupnosti za pametno rabo in proizvodnjo energije,
  • pametna raba energije v vsakdanjem življenju,
  • predpostavke in alternative pametni rabi energije ter
  • državljan, zaposleni, družina: različne vloge in odnos do pametne rabe energije.

Med soavtorji poročila je naša sodelavka mag. Mojca Drevenšek. Na sploh je projekt NEWCOMERS, v katerem vodimo komunikacijsko-diseminacijske aktivnosti, dobro zastopan: poleg Mojce je pri pripravi raziskovalnega poročila sodelovala tudi prof. Sarah Darby z Oxford University, ki je raziskovalni partner projekta NEWCOMERS.

Poročilo je dostopno tukaj: https://energmption.pdfy-shifts.eu/wp-content/uploads/2020/12/D2.3_WG2_smart-consu