Menu

Consensus

Novice

Izšlo je Letno poročilo Skupine Elektro Gorenjska

Sodelovali smo pri vsebinskem konceptu in pripravi besedila Letnega poročila Skupine Elektro Gorenjska, ki je bilo pripravljeno v skladu s trajnostnim poročanjem.

Letno poročilo razkriva informacije o organizacijskem upravljanju, vrednotah in koristih, ki jih Skupina Elektro Gorenjska ustvarja za svoje deležnike in širšo družbo, ter o povezavah med strategijo in zavezanostjo k trajnostnemu razvoju družbe.

Letno poročilo Skupine je letos pripravljeno tudi v skladu s standardi GRI (Global Reporting Initiative), ki standardizirajo poročanje organizacij o ekonomskih, okoljskih, družbenih in upravljavskih učinkih ter rezultatih delovanja.