Menu

Consensus

Novice

Letno poročilo Skupine GEN za 2017

Skupina GEN je objavila letno poročilo za 2017, v katerem že sledi smernicam celovitega poročanja (ang. integrated reporting) in prepoznava okvir kot smer nadaljnjega razvoja korporativnega poročanja.

Na Consensusu smo ponosni, da sodelujemo pri uveljavljanju celovitega poročanja in pripravi vsebin poročila skupine GEN. V letnem poročilu si skupina GEN prizadeva celovito predstaviti svoje delovanje in neločljivo povezavo med rezultati finančnega in nefinančnega poslovanja. Pri poročanju o nefinančnih vidikih poslovanja sledijo mednarodnemu okvirju trajnostnega poročanja GRI G4, skupaj z razkritji, specifičnimi za elektroenergetske družbe. V letošnjem poročilu pa so naredili tudi že prve vidne korake pri uvajanju celovitega poročanja, z obravnavo vhodnih kapitalov iz katerih skupina ustvarja vrednost za svoje deležnike.

Poleg letnega poročila so pripravili še kratko predstavitev skupine GEN, v kateri so zajeti tudi ključni rezultati njihovega trajnostnega poslovanja v preteklem letu in pogled na prihodnje cilje.

Letno poročilo skupine GEN je na voljo na spletni strani: http://letnoporocilo.gen-energija.si/, povzetek pa na: http://letnoporocilo.gen-energija.si/pdf/GEN_LP17_povzetek.pdf

Več informacij o celovitem poročanju najdete na portalu: www.celovitoporocanje.si