Menu

Consensus

Novice

Letno poročilo skupine Slovenske železnice za 2017

Skupina Slovenske železnice je objavila poročilo za leto 2017, ki so ga letos nadgradili s smernicami trajnostnega poročanja GRI G4 in opredelili nadaljnji razvoj korporativnega poročanja v smeri celovitega poročanja.

Svetovalci Consensusa smo sodelovali pri pripravi letnega poročila skupine Slovenske železnice za 2017 in vzpostavitvi kazalnikov GRI G4. Slovenske železnice so z letnim poročilom 2017 stopile na pot trajnostnega poročanja in prepoznale okvir celovitega poročanja kot smer nadaljnjega razvoja korporativnega poročanja.

Pomembne vsebine, ki so jih v letošnjem poročilu dodali so predvsem odnosi z deležniki ter enoten in bolj pregleden prikaz konkurenčnega okolja, dosežkov, tveganj in priložnosti po dejavnostih.

Poleg klasičnega, tiskanega letnega poročila smo v sodelovanju z naročnikom pripravili tudi spletno verzijo letnega poročila, ki omogoča pregled vsebine glede na kazalnike GRI G4 in sledi digitalnim trendom predstavitve letnih poročil na spletu. Spletna različica letnega poročila Slovenskih železnic je dostopna na povezavi: https://sz-reporting.com/