Menu

Consensus

Novice

Na konferenci okolje, družbena odgovornost, razvoj spregovorili o integriranem poročanju

V torek, 5. februarja 2013 je na GZS potekala konferenca: Okolje, družbena odgovornost in razvoj, na kateri je bilo govora predvsem o trajnostnem delovanju podjetij in razvoju, ki temelji na odgovornem ravnanju z viri.

Na dogodku, ki se ga je udeležilo okoli 70 udeležencev iz slovenskih živilskih, kemijskih, farmacevtskih, energetskih podjetij in znanstveno-raziskovalnih organizacij je, poleg Mojce Bernik (Lek), Maje Remškar (IJS), Jerneja Meleja (Bosio) in Dejana Jeriča (EFOS informacijske rešitve d.o.o.), o pomenu in koristih integriranega (celovitega) poročanja pri razvoju trajnostnega ravnanja organizacij, predavala tudi mag. Mojca Drevenšek s Consensusa. Spregovorila je o vlogi podjetij pri uresničevanju trajnostnega razvoja in priložnostih, ki jih prinaša integrirano poročanje.

Prehod od običajnega korporativnega poročanja k integriranemu poročanju prinaša več internega sodelovanja med oddelki oziroma sektorji v podjetju, ki so v preteklosti podatke za poročanje pripravljali ločeno. Več sodelovanja in novi analitični pristopi na začetku zahtevajo tudi večjo angažiranost zaposlenih. Vložen trud pa se že v drugem ali tretjem letu integriranega trajnostnega poročanja povrne, kar dokazujejo tudi primeri dobre prakse nekaterih slovenskih podjetij. Pozitivni rezultati so tako vidni v boljših informacijah za odločanje vodstva in potencialnih investitorjev, boljšem razumevanju poslanstva in ciljev podjetja med deležniki ter v večji pripadnosti zaposlenih. 

Konferenca se je zaključila v toku misli o pomenu učinkovitega upravljanja z viri in trajnostne naravnanosti podjetij, ki je pomembna pri ustvarjanju uspešnega in ekonomsko, družbeno ter okoljsko odgovornega podjetja. 

Več o konferenci okolje, družbena odgovornost, razvoj lahko najdete tukaj.