Menu

Consensus

Novice

Objavljeno je letno poročilo Skupine in družbe GEN

Skupina GEN je objavila letno poročilo za leto 2018, v katerem sledi smernicam celovitega poročanja (ang. integrated reporting) in prepoznava okvir kot smer nadaljnjega razvoja korporativnega poročanja.

Na Consensusu smo ponosni, da sodelujemo pri uvajanju celovitega poročanja in pripravi vsebin poročila Skupine GEN. V letošnjem letnem poročilu je skupina nadaljevala z uvajanjem celovitega poročanja, in sicer s poudarkom na razmišljanju skozi kapitali in o njihovi povezavi z rezultati njihovega poslovanja, kjer je izhajala iz sinegrijskega povezovanja dejavnosti za uresničevanje poslanstva Skupine GEN.

Poleg letnega poročila so pripravili še kratko predstavitev Skupine GEN, v kateri so zajeti tudi ključni rezultati njihovega trajnostnega poslovanja v preteklem letu in pogled na prihodnje cilje.

Letno poročilo skupine GEN je na voljo na spletni strani: http://letnoporocilo.gen-energija.si/, povzetek pa na http://letnoporocilo.gen-energija.si/pdf/GEN_povzetek2018_SLO_splet.pdf.

Več o celovitem poročanju najdete na: https://celovitoporocanje.si/