Menu

Consensus

Novice

Posvet: »Zakaj je pomembna energetska pismenost in kako jo lahko okrepimo?«

Konsenz predavateljev in udeležencev: »Krepitev energetske pismenosti je pomembna za uspešno načrtovanje trajnostne energetske prihodnosti Slovenije.«

Posveta, ki smo ga v sodelovanju s partnerji projekta EN-LITE organizirali v četrtek, 22. januarja se je udeležilo več kot 80 predstavnikov šolstva, energetike, odločevalcev, razvojnih agencij, nevladnih in strokovnih organizacij. Naravoslovni, tehniški in družboslovni strokovnjaki so se strinjali, da za razumevanje energije in energetike potrebujemo široka, multidisciplinarna znanja, ki jih v obstoječih izobraževalnih pristopih še manjka. Pomembno je tudi razumevanje tesne povezanosti energetike z ekonomskimi, geopolitičnimi, okoljskimi in drugimi izzivi.

Na strokovnem posvetu so zbrane pozdravili Danijel Levičar, generalni direktor Direktorata za energijo, dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda za šolstvo, Joshua M. Harris, vodja oddelka za politično-gospodarske zadeve na Veleposlaništvu ZDA v Ljubljani, Aleksander Mervar, direktor družbe ELES, in Martin Novšak, direktor družbe GEN energija. Uvodni govorci so projektu EN-LITE in nadaljnjemu delu v zvezi z nadgradnjo priročnika izrazili svojo podporo.  

Nato so naravoslovni, tehniški in družboslovni strokovnjaki z Univerze v Mariboru, Univerze v Ljubljani, Statističnega urada RS, ELES, ARAO, Društva za ZN za Slovenijo in Consensusa v treh vsebinskih sklopih, iskali odgovor na vprašanje: »Zakaj je pomembna energetska pismenost in kako jo lahko okrepimo?«.

Predavatelji so tako v treh sklopih predstavili vseh sedem načel in njihov pomen za energetsko pismenost. Prvi sklop je bil namenjen predstavitvi naravoslovnega vidika energije. Predavatelji prof. dr. Marko Marhl, Univerza v Mariboru, prof. dr. Alenka Gabrščik, Univerza v Ljubljani, in izr. prof. dr. Dušan Krnel, Univerza v Ljubljani, so vsak iz svojega strokovnega področja odgovarjali na vprašanje kaj je energija in kako energijski tokovi poganjajo fizikalne in biološke procese na Zemlji. V drugem sklopu sta doc. dr. Tomaž Žagar, ARAO, in mag. Jan Kostevc, ELES, predstavila vidik energetskega sistema in zbranim nazorno razložila kaj je energetska infrastruktura in kako potuje energija od vira do porabnika. V tretjem sklopu so mag. Mojca Drevenšek, Consensus, doc. dr. Boštjan Udovič, Univerza v Ljubljani, in Mojca Suvorov, Statistični urad RS, predstavili družbeni vidik oblikovanja odločitev o oskrbi z energijo in kako te odločitve vplivajo na kakovost življenja sedanjih in prihodnjih generacija.      

Razpravljavci na posvetu so se strinjali, da je potrebno nadaljnje delo v smeri multidisciplinarnega pristopa k energetski pismenosti in da je bil strokovni posvet dober začetek. Slediti mu morajo nadaljnje aktivnosti, od  vzpostavitev komunikacijskega središča za energijo/energetiko, razvoja izobraževanja učiteljev/profesorjev, do nadgradnje učnih načrtov. Po predstavitvah je sledila razprava o pomenu energetske pismenosti za oblikovanje trajnostne energetske prihodnosti Slovenije.

Priročnik »Energetska pismenost« šele začetek procesa krepitve energetske pismenosti v Sloveniji

V okviru projekta EN-LITE smo s priročniki opremili učitelje fizike in naravoslovja ter ravnatelje v slovenskih osnovnih in srednjih šolah, knjižnice, strokovne in nevladne organizacije ter odločevalce. V prihodnje načrtujemo, da bomo del svojih aktivnosti usmerili v izobraževanje in usposabljanje učiteljev in profesorjev v osnovnih in srednjih šolah, pri tem bomo sledili poudarkoma iz priročnika, da je energetska pismenosti multidisciplinarni koncept, ki potrebuje široko, sistemsko obravnavo. Priročnik je spletno prosto dostopen na povezavi: www.en-lite.si