Menu

Consensus

Novice

Projekt NEWCOMERS stopa v svet odprtega izobraževanja

V projektu NEWCOMERS vodimo komunikacijske in diseminacijske aktivnosti, v mesecu septembru pa je sodelavka mag. Mojca Drevenšek zastopala projekt NEWCOMERS tudi na več globalnih dogodkih odprtega izobraževanja.

Mag. Mojca Drevenšek se je udeležila treh mednarodnih dogodkov Open Education, kjer je predstavila politike odprtega izobraževanja, ki jih razvija ves čas trajanja projekta NEWCOMERS. Gibanje za odprto izobraževanje poskuša izboljšati dostopnost izobraževanja za vse, brez finančnih, tehničnih ali drugih ovir. Slednje podpirajo odprti izobraževalni viri (Open Educational Resources), ki so namenjeni poučevanju, učenju in raziskovanju ter ponujajo gradiva v različnih medijih, ki so v javni domeni oziroma so bili izdani pod odprto licenco ter omogočajo brezplačen dostop in uporabo.

Drevenšek se je 16. septembra udeležila OE Policy Foruma 2021, kjer je sodelovala na delavnici z naslovom »Zeleno in podnebno odprto izobraževanje«, ki ga organizira Centrum Cyfrowe, poljska fundacija, ki se ukvarja s praksami odprtega izobraževanja in odprte kulture.

Istega tedna je na spletu potekal še en velik svetovni dogodek - CC Global Summit 2021, kjer je politike odprtega izobraževanja projekta NEWCOMERS ponovno predstavila mag. Mojca Drevenšek na seji Odprto izobraževanje za boljši svet (Open Education for a Better World - OE4BW): Poučevanje in doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Drevenšek je sejo vodila še s tremi drugimi razvijalci projektov odprtega izobraževanja: Jennifer Miller, Geoffrey Cain, Brianna Buljung.

Nazadnje se je mag. Mojca Drevenšek udeležila tudi OE globalne konference, kjer je na spletnem seminarju o razvoju politike OER delila svojo predstavitev z drugimi študenti magistrskega programa »Vodenje v odprtem izobraževanju«. Na vseh dogodkih je bilo veliko število udeležencev z vsega sveta, kar pomeni, da so prizadevanja in zamisli projekta NEWCOMERS presegla meje EU.