Menu

Consensus

Novice

Projekt NEWCOMERS vzpostavlja politiko odprtega izobraževanja

V okviru H2020 projekta NEWCOMERS (New Clean Energy Communities), za katerega ekipa Consensus vodi komunikacijske in diseminacijske aktivnosti, bomo v letu 2021 razvili politiko odprtega izobraževanja energetskih skupnosti.

Aktivnost bo potekala pod okriljem globalnega mentorskega projekta Open Education for a Better World (OE4BW), ki na pobudo UNESCO katedre za odprto izobraževanje in Univerze v Novi Gorici poteka že četrto leto zapored.

V petek, 5. marca, bomo na kick-off projektnem sestanku predstavili cilje projekta. Ti so osredotočeni na vzpostavitev načel in usmeritev, ki bodo raziskovalne rezultate projekta NEWCOMERS in sorodnih projektov, objavljene na digitalni izobraževalno-ozaveščevalni platformi Our Energy, ponudile kot odprte izobraževalne vire za energetske skupnosti in druge zainteresirane deležnike.

Pri tem bomo upoštevali strateške cilje na področju odprtih raziskav in odprte znanosti (Open Research, Open Science), kot jih je Evropska komisija zastavila za program Horizon Europe za naslednjih sedem let financiranja raziskav in inovacij na ravni EU. Cilj sodelovanja v mentorskem programu OE4BW je oblikovanje politike odprtega izobraževanja za projekt NEWCOMERS, ki bo služila kot vzorčni primer dobre prakse tudi za druge raziskovalne in inovacijske projekte, financirane s strani EU.