Menu

Consensus

Novice

Skupina Gorenje prejela kar tri nagrade za najboljše letno poročilo

Na Consensusu smo ponosni, da smo lahko sodelovali pri pripravi koncepta in vsebin nagrajenega letnega poročila.  Skupina Gorenje je namreč na letošnjem tekmovanju za najboljše letno poročilo, ki ga organizira Poslovna akademija Finance, zmagala v svoji kategoriji za najboljše letno poročilo med velikimi podjetji za leto 2015. Strokovna žirija pa je letno poročilo Skupine Gorenje nagradila še v dveh področnih kategorijah, in sicer: najboljše letno poročilo v komuniciranju ter v obvladovanju tveganj in korporativnem upravljanju.

Skupina Gorenje je sestavo letnega poročila za leto 2015 temeljito prevetrila. Kot je dejal predsednik uprave Gorenje Franjo Bobinac: »Informacije o okoljskih in družbenih vidikih našega poslovanja smo tako umestili v jedro poslovnega poročila; poslovna odličnost, okoljska odgovornost in družbena skrbnost so namreč trije glavni stebri našega trajnostnega poslovanja ter so vsi trije horizontalno povezani z našimi načrti in ukrepi na področju upravljanja tveganj.«  


Letno poročilo Gorenje najdete med našimi deli "Publikacije"
Novica na strani skupine Gorenje in www.najletno-porocilo.si

 

Na fotografiji od leve proti desni dr. Peter Groznik (član uprave, odgovoren za finance in ekonomiko,  Gorenje d.d.), Franjo Bobinac (predsednik uprave Gorenje d.d.), Uršula Menih Dokl (direktorica korporacijske identitete in komuniciranja, Gorenje d.d.), Bojana Rojc (odnosi z vlagatelji, Gorenje d.d.) in mag. Mojca Drevenšek (svetovalka, Consensus d.o.o.)