Menu

Consensus

Novice

Sodelovanje na Strokovnem posvetovanju 2018

S predavanjem in moderiranjem okrogle mize smo sodelovali na Strokovnem posvetovanju 2018: Nacionalni program varstva okolja in njegov dialog z lokalnimi skupnostmi.

Darinka Pek Drapal, direktorica in svetovalka na Consensusu, je na posvetu sodelovala s predavanjem: Komunikacijski izzivi na področju varstva okolja, v katerem je udeležencem predstavila kompleksnost odnosov z javnostmi v primerih okoljskih vprašanj in pomen vključevanja javnosti v soodločevalske procese.

Ob koncu prvega dne posveta je tudi potekala okrogla miza z naslovom »Nimby in Nimet efekt – krizno komuniciranje na področju varstva okolja«, ki jo je moderirala Darinka Pek Drapal. Na okrogli mizi so sodelovali predstavniki države (MOP), gospodarstva (GZS), industrije (Gorenje, Kemis, Saubermacher, Kostak), ZEG, nevladnih organizacij in občin. Zaključki razprave so pokazali, da je pravočasno vključevanje javnosti, transparentnost in odgovornost tako na strani organizacij kot civilne družbe ključna za preseganje Nimby in Nimet efekta.