Menu

Consensus

Novice

Sodelujemo pri projektu JustWind4All

Z nedavno predstavljenim načrtom REPowerEU je EU povečala cilj obnovljivih virov energije na 45 % do leta 2030. Da bi dosegla te cilje, mora EU pospešiti proizvodnjo in uporabo obnovljivih virov energije. Pri tem bo pomembno vlogo igral veter.

Štirje izzivi EU pri krepitvi vetrne energije:

Takšno pospeševanje uvajanja vetrnih elektrarn na kopnem in na morju zahteva, da obstoječe strukture in procesi pri odločanju in udeležbi državljanov postanejo učinkovitejši in pravičnejši. Tu nastopi JustWind4All, ambiciozna pobuda konzorcija 12 evropskih partnerjev, ki jih vodi nizozemski Raziskovalni inštitut za prehode (Dutch Research Institute for Transitions - DRIFT). Temelji projekta JustWind4All so štirje izzivi, ki po mnenju projektnih partnerjev ovirajo širitev vetrne energije:

  • Znanje – deležniki in upravljalci vetrne energije morajo biti bolje opremljeni z modeli in ocenami, za lažje sklepanje odločitev;
  • Pravičnost – spori v zvezi s projekti vetrne energije lahko nastanejo okoli območij uporabe vetrnih elektrarn na kopnem in na morju in jih je treba obravnavati v vseh fazah promocije vetrne energije, s poudarkom na upoštevanju energetske pravičnosti
  • Okviri politik – strategije se morajo osredotočiti na medsebojne odnose med različnimi ravnmi upravljanja, da bi spodbudili bolj skladne okvire politike za krepitev vetrne energije;
  • Novi viri – Potencial virov po regijah, praksah in tehnologijah je treba kvantificirati (učenje iz izkušenj).

Wind Forumi in Wind labs-i

JustWind4All bo vzpostavil najsodobnejši Wind Forum: platformo za združevanje ustreznih deležnikov na področju vetrne energije po vsej Evropi – na spletu in izven njega – za srečanje, mreženje, razprave in ukrepanje. Posebnost platforme je sodelovanje v petih srečanjih Wind Labs, ki se bodo osredotočali na posebne regionalne izzive, kot so obnavljanje moči, uvedba zračnih in lebdečih tehnologij, sodelovanje skupnosti in procesi odločanja.

V treh letih bo projekt ustvaril odprto dostopna orodja za modeliranje in zbirko orodij za upravljanje vetrne energije, vključno s smernicami in poslovnimi modeli za izboljšanje udeležbe državljanov ter instrumenti za izboljšanje postopkov odločanja o vetrni energiji.

Consensus pri projektu sodeluje kot komunikacijski partner. Z komunikacijskimi, in diseminacijskimi aktivnostmi bomo dpopolnjevali in promovirali aktivnosti konzorcisjkih partnejev in tako skrbeli za povečanje znanja, družbene ozaveščenosti in angažiranosti. 

Konzorcij

Konzorcij sestavlja 12 organizacij iz devetih držav Evrope: