Menu

Consensus

Novice

Srečanje z novinarji: »Izračunajmo svojo energetsko-podnebno prihodnost«

Consensus kot komunikacijski partner projekta EN-LITE sodeloval pri predstavitvi globalnega kalkulatorja

Desetega septembra je v Ljubljani v okviru projekta EN-LITE v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Energetsko zbornico Slovenije in Slovenskim nacionalnim komitejem Svetovnega energetskega sveta (SNK WEC) potekala novinarska konferenca, na kateri smo predstavili Globalni kalkulator. Izpostavili smo priložnosti in prednosti, ki jih za oblikovanje slovenske energetsko-podnebne prihodnosti prinaša uporaba tega orodja.

Na dogodku, ki ga je povezovala mag. Mojca Drevenšek s Consensusa, so o pomenu globalnega kalkulatorja spregovorili različni strokovnjaki in gospodarstveniki. Kot je uvodoma poudaril državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo mag. Klemen Potisek, je krepitev razumevanja medsebojnih vplivov ter spodbujanje vključevanja različnih strokovnih skupin v razpravljanje o energetsko-podnebni prihodnosti pomembna tudi z vidika priprave Energetskega koncepta Slovenije. Jamie Hilton, namestnik britanske veleposlanice v Sloveniji, pa je v svojem nagovoru izpostavil vlogo interaktivnega britanskega kalkulatorja »2050 Kažipot« (2050 Pathways) za demokratizacijo procesa oblikovanja britanske energetsko-podnebne politike.

Po uvodni predstavitvi prednosti, delovanja in načina uporabe Globalnega kalkulatorja, ki sta jo podala mag. Mojca Drevenšek in dr. Tomaž Žagar, ki v projektu EN-LITE sodelujeta že od njegovega zagona v letu 2013, so sledile kratke predstavitve stališč strokovnjakov do uporabe Globalnega kalkulatorja. Spregovorili so Marjan Mačkošek (predsednik GZS), dr. Franc Žlahtič (predsednik SNK WEC), dr. Romana Jordan (pomočnica direktorja Instituta »Jožef Stefan«), prof. dr. Alojz Poredoš (predsednik Sveta za energetiko Slovenske akademije znanosti in umetnosti), prof. dr. Iztok Tiselj (predavatelj na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani) in Mojca Suvorov (vodja sektorja za okoljske statistike na Statističnem uradu RS). Skupni poudarek njihovih predstavitev je bil, da v Sloveniji potrebujemo orodje, kot je Globalni kalkulator, ker lahko pomembno prispeva k vključevanju različnih strok v razpravljanje in oblikovanje energetsko-podnebne politike in drugih, z njo povezanih politik, kot so gospodarska, prostorska, prometna, infrastrukturna, kmetijska in znanstveno-raziskovalna politika. Oblikoval se je zametek pobude, da v Sloveniji pripravimo svoj, nacionalni kalkulator, ki nam bo pomagal k bolj strokovno utemeljenim razpravam o naši energetsko-podnebni prihodnosti.

Predstavitev šele začetek spodbujanja uporabe globalnega kalkulatorja v Sloveniji

V okviru projekta krepitve energetske pismenosti EN-LITE, katerega komunikacijski partner je Consensus, bomo v Sloveniji v prihodnje spodbujali uporabo Globalnega kalkulatorja (www.globalcalculator.org). Gre za interaktivno, spletno vsakomur prosto dostopno orodje, ki omogoča oblikovanje energetsko-podnebnih scenarijev do leta 2050 ter preverjanje povezanosti med podnebnimi, energetskimi, demografskimi, prehrambnimi, prostorskimi, prometnimi in drugimi izzivi naše prihodnosti, na katere vplivamo s svojim življenjskim slogom.