Menu

Consensus

Novice

Trajnostna strategija družbe ELES

Za sistemskega operaterja prenosnega elektroenergetskega omrežja Republike Slovenije, družbo ELES, smo pripravili Trajnostno strategijo, ki opredeljuje izzive ter odgovore na te izzive do leta 2050.

V sodelovanju z nemškim strokovnjakom za trajnostni razvoj, Svenom Griemertom, smo definirali model ter strateške izzive, logiko delovanja in cilje, kontekst trajnostnega razvoja in  globalne mejnike, pozicijo in upravljanje, bistvenost in učinke, tveganja in priložnosti, scenarije in načrtovanje prehoda, pomembne podatke in ključne kazalnike uspešnosti (KPI) ter poročanje in komunikacijo. Na tej podlagi bo družba ELES pripravila Daljnoročni strateški načrt za obdobje 2021 – 2025.