Menu

Consensus

Novice

Že četrto trajnostno poročilo GEN energije

V mesecu juniju je že četrto leto zapored izšlo trajnostno poročilo GEN.

Skupna naloga podjetij, združenih v skupini GEN, je zanesljiva, varna in konkurenčna oskrba različnih skupin uporabnikov z električno energijo. Stebri trajnostnega razvoja GEN, ki jih uresničujejo na vsakodnevni ravni, so poslovna odličnost in obratovalna učinkovitost, družbena skrbnost in okoljska odgovornost. Temeljijo na nenehni krepitvi znanja in zagotavljanju jedrske varnosti kot najvišje prioritete v okviru uresničevanja poslanstva GEN.

Consensus je sodeloval pri vsebinski zasnovi in pripravi besedil poročila.