Menu

Consensus

Consensus, komunikacije za odgovorno družbo, je komunikacijska svetovalnica, specializirana za upravljanje javnih tem, za poslovno in trženjsko svetovanje, ter za načrtovanje, izvajanje in merjenje uspešnosti komunikacijske podpore okoljskim, energetskim, prostorskim, turističnim ter razvojnim projektom, ki vplivajo na kakovost življenja.

O nas

Z vključevanjem javnosti v odločanje zagotavljamo naročnikom iz javnega in zasebnega sektorja družbeno odgovorno in učinkovito uresničevanje njihovih projektov na območju Slovenije in širše regije JV Evrope.

Poleg tega jim z zaščitenim standardnim modelom znamčenja omogočamo, da oblikujejo poslovne modele in uresničijo tržni potencial, s postopkom celovitega poročanja pa v poslovno poročanje družb vnašamo nove standarde.

Consensus, komunikacije za odgovorno družbo, je prvo slovensko svetovalno podjetje, v katerem že od začetka delovanja za različne naročnike pripravljamo strategije na področju okoljskega komuniciranja (problematika ravnanja z odpadki in varovanja virov pitne vode) in prostorskega komuniciranja (komunikacijska podpora načrtovanju posegov v prostor in urejanju prostora).

Teh projektov ne bi mogli uspešno izvajati, če ne bi razvili in v praksi preizkusili metod za doseganje soodločanja javnosti. Soodločanje pa je temelj ne le odgovornosti, ampak tudi tržnega uspeha (znamčenje in oblikovanje poslovnih modelov).

Consensus, d.o.o.

Cankarjeva cesta 3
1000 Ljubljana
www.consensus.si

T: 01 2414 600
F: 01 2414 610
E: info@consensus.si

Vodstvo:
Darinka Pek Drapal, direktorica

Matična številka: 1932870000
Davčna številka: SI86431340
Številka TRR:
SI56 0201 0025 4266 939 (NLB d.d.)

Osnovna dejavnost (SKD 2008):
M70.220 – Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Datum vpisa v sodni register:
31.3.2004, Okrožno sodišče v Ljubljani, št. vložka 1/39433/00

Število zaposlenih: 5

Osebna izkaznica